วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ที่ 12

Final Project (Sweet corn)
ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี
สัปดาห์นี้ทางอาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้ให้นักศึกษาที่เรียนวิชา arti3314 ส่งงานออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน โดยให้หัวข้อ Sweet Corn Kanchanaburi โดยกระผม ได้ออกแบบกล่องขนมข้าวโพดอบกรอบ แบบแท่ง และทำเช้วสำหรับใส่กล่องขนมโดยมีกราฟฟิก logo และรูปข้าวโพดหวานติดอยู่
วิธีการกิน ใช้นิ้วดันด้านล่างของกล่อง แล้วขนมก็จะโผล่อขึ้นมา ทำให้ไม่เล๊อะมือ เป็นรูปแบบวิธีการกินแบบใหม่


ช่วงท้ายชั่วโมงอาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้ทำการสอนการใช้โปรแกรม Sketch up โดยสอนการออกแบบการทำขวดและกล่องและกราฟฟิกบนกล่อง

สาระการเรียนรู้ที่ 11

อาจารย์ได้ตรวจงานว่าใครได้ทำอะไรมาบ้าง กระผมได้ทำการออกแบบโลโก้ ข้าวโพดหวาน มาหลายๆรูปแบบ โดยการสร้างกราฟฟิกรูปทรงข้าวโพด ผสมกับฟ้อนท์ที่ดูแล้วมีความสนุกสนาน กับการใช้สีเหลืองและสีเขียว


อาจารย์ได้ลองให้นักศึกษาสร้างโครงสร้างกล่องจากรูปสเก็ตโดยใช้โปรแกรม Photo Shop และได้สอนวิธีการออกแบบแบบมืออาชีพ

สาระการเรียนรู้ที่ 10

Final Project (Sweet Corn)
อาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้แจงงานเกี่ยวกับ Final Project (Sweet Corn) เป็นรายบุคคล ตามขั้นตอน 3 ส. และมีกิจกรรมทำ workshop และเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

อาจารย์ได้นำเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน ที่ขึ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตา มาอธิบายแนวคิดในการออกแบบให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชานี้ฟัง ว่าควรจะคิดต่ออย่างไร และดัดแปลงให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างไร โดยอยู่ในขอบเขต Sweet corn จังหวัดกาญจนบุรี และทำตามขั้นตอน 3ส.

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่8-9

รายงานกลุ่ม


รายงานเดี่ยว


ในสัปกาห์ที่ 8 เป็นช่วงการสอบกลางภาคเรียน จึงหยุดเรียนเพราะเป็นประกาศสอบของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา ทางอาจารย์จึงให้สรุปและแก้ไขงานจัดสรุปเอกสารส่งใน issuu.com

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 6-7
idiot ได้นำเสนอผลงาน ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ สบู่ถ่านไม้ไผ่ ในโครงการ Thaistar Packaging Award 2011 โดยใช้หลักการเรียนรู้ 3ส:3R Design Direction (ส1 สืบค้น ส2 สมมติฐาน ส3 สรุปผลงาน : R1 Research R2 Resume R3 Resuit) โดยใช้หน้าชั้นเรียน จำลองสถานที่การจัดแสดงผลงาน
สอบกลางภาค วิชา arti3314 เป็นการสอบออนไลน์ที่ Claeroline.info

สรุปผลการทำงาน เดี่ยว-กลุ่ม issuu.com/groups/packaging

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แปลบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราฟิก


Country: america

Category: บท ความงามสุขภาพ + ส่วนบุคคล
Description: We started Sir Richard’s from scratch in partnership with a venture capital firm. It is a for profit company that donates one condom in developing countries for every condom we sell in the U.S. The design is intended to be more appealing to consumers than the very pharmaceutical offerings currently on shelf. The condoms can currently be found at Paul Smith, Fred Segal, Viceroy, and Whole Foods with plans of expanding distribution in 2011.

แปลโดยตรงโดยใช้ google translate

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

คำอธิบาย : เราเริ่มต้น Sir Richard ตั้งแต่เริ่มต้นในความร่วมมือกับ บริษัท ร่วมทุน มันเป็นกำไรให้กับ บริษัทที่บริจาคหนึ่งถุงยางอนามัยในประเทศกำลังพัฒนาสำหรับถุงยางอนามัยที่เราขายในสหรัฐอเมริกาการออกแบบที่มีวัตถุประสงค์ที่จะน่าสนใจมากขึ้นให้กับผู้บริโภคมากกว่าการเสนอขายยามากในปัจจุบันในการเก็บรักษาทุก ถุงยางอนามัยในขณะนี้สามารถพบได้ที่ Paul Smith, Fred Segal, อุปราชและอาหารทั้งหมดที่มีแผนของการกระจายขยายตัวในปี 2011สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่4-5ติดตามงานกลุาม ThaiStar 2011 เสนอผลงานตามขั้นตอน 3ส.
ส1 (Research)
ส2 (Resume)
ตามขั้นตอนตามวิธีการศึกษาเรียนรู้จากการทำงานจริง
ซึ่งในสัปดาห์ที่4 กลุ่ม idiot ออกไปรายงานเรื่องอกแบบบรรจุภัณฑ์สบู่ถ่านไม้ไผ่ แต่มีข้อที่จำต้องนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการที่ได้ระบุไวใน http://arti3314.blogspot.com และใน GoogleBuzz จึงนำมาปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการ ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ
  1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่าย
  2. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง
  3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย
  4. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
สัปดาห์ที่5 ทำออกมาก็ยังทำไม่ดีนัก จึงนำคำแนะนำของ อาจารย์ประชิด ทิณบุตร มาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปครับ

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระเรการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3

งานพรีเซ็นข่าวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อาทิตย์ละ 3 คน
อ.ประชิด ได้สอบแนวการพรีเซ็นท์ และอธิบาย Idea ก่อนจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์
-แปลข่าวให้บอกชื่อโปรเจ็ค
-ต้องดูของประเทศไหน และ ใช้ภาษาให้ถูก
-spellchecker เช็คภาษาอังกฤษ พิมพ์ในช่องค้นหา
-grammar checker online แช็คแกรมม่าออนไลน์
www.sellchecker.net แปลภาษาอังกฤษ


Project ThaiStar Packaging Award 2011
-ตั้งชื่อกลุ่ม ออกแบบ Icon ของกลุ่ม
เริ่มต้น ร่างแบบ ตั้งชื่อไอเดียคร่าว ๆ ตีความ แนวความคิด
-บรรจุภัณฑ์คืออะไร บอกความหมาย
-นำเสนอความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก
-สืบค้นข้อมูล Reseach ความหมายของบรรจุภัณฑ์ทีททำ ความน่าสนใจ เอกลักษณ์
-ตั้งสมมติฐาน กลุ่มเป้าหมาย
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
-สรุปผลและร่วมนำเสนองาน ร่วมออกความคิดเห็น
-ต้นแบบ ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ และใส่ลายน้ำ
-สรุปและอ้างอิง

เวปออกแบบกราฟิกที่อาจารย์แนะนำ
http://lovepackage.com
http://www.thedieline.com

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่สอง


ชื่อเรื่อง : งานคือคะแนนวิชา arti3314 1-2554
งานมีอะไรบ้างในเทอมนี้
1. ทำความเข้าใจกับกติกาที่วางให้
- ติดตาม (follow) arti 3314 Blogspot.com
- สร้าง blog ที่ blogger.com โดยใช้ชื่อจริงตามด้วยสหัสวิชา Teerasak-arti3314
2. แปลงบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
3. งานกลุ่ม thaistar 2011 ส่งจริงภายใน 11 ส.ค. 2554 ที่กรมการส่งเสริมการส่งออก ดูรายละเียอดที่ http//:pdpddip.go.th/
4. เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ Work-Based learning

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์แรก


1. การใช้ Gmail ลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อให้เป็นระบบการสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประมวลผงกิจกรรมต่างๆ ใส่ชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดส่วนตัว (Account Setting) ตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2. ติดต่ออาจาร์ยผู้สอนผ่านทางอีเมลล์ ที่ prachid2009@gmail.com ผศ.ประชิด ทิณบุตร
3. ให้เปิดใช้งานบริการของ google ต่างๆ คือ

- Google Buzz ติดตามprachid2009@gmail.com และตามข่าวสารง่านต่างๆ
- Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
- Google Docs ฝึกการใช้งาน Documents และ Ms Share
- สร้าง Blogger
สร้างโดยใช้ชื่อจริงตามด้วยรหัสวิชา เช่น Teerasak-arti3314 และสรุปผลการเรียนรู้ในวิชาเป็นส่วนบุคคล ติดตามblog http://arti3314.blogspot.com/

- Issuu สมัครใช้บริการ ทดลองใช้และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบริการ
4. .ให้สมัครเป็นสมาชิก และเรียนในอีเลิร์นนิ่ง www.clarolinethai.info
- สมัครเรียนเป็นสมาชิกก่อน (ภาษาอังกฤษ)
- สมัครเรียนในวิชาที่เปิดสอน


Project Thaistar2011 ศึกษาและเตรียมข้อมูลสำหรับการประกวด บรรจุภัณฑ์ประจำปี2554 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าไปดูรายละเอียดที่ http://pdpd.dip.go.th/contest/detail.php?NewID=65
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...