วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 6-7
idiot ได้นำเสนอผลงาน ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ สบู่ถ่านไม้ไผ่ ในโครงการ Thaistar Packaging Award 2011 โดยใช้หลักการเรียนรู้ 3ส:3R Design Direction (ส1 สืบค้น ส2 สมมติฐาน ส3 สรุปผลงาน : R1 Research R2 Resume R3 Resuit) โดยใช้หน้าชั้นเรียน จำลองสถานที่การจัดแสดงผลงาน
สอบกลางภาค วิชา arti3314 เป็นการสอบออนไลน์ที่ Claeroline.info

สรุปผลการทำงาน เดี่ยว-กลุ่ม issuu.com/groups/packaging

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...