วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระเรการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3

งานพรีเซ็นข่าวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อาทิตย์ละ 3 คน
อ.ประชิด ได้สอบแนวการพรีเซ็นท์ และอธิบาย Idea ก่อนจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์
-แปลข่าวให้บอกชื่อโปรเจ็ค
-ต้องดูของประเทศไหน และ ใช้ภาษาให้ถูก
-spellchecker เช็คภาษาอังกฤษ พิมพ์ในช่องค้นหา
-grammar checker online แช็คแกรมม่าออนไลน์
www.sellchecker.net แปลภาษาอังกฤษ


Project ThaiStar Packaging Award 2011
-ตั้งชื่อกลุ่ม ออกแบบ Icon ของกลุ่ม
เริ่มต้น ร่างแบบ ตั้งชื่อไอเดียคร่าว ๆ ตีความ แนวความคิด
-บรรจุภัณฑ์คืออะไร บอกความหมาย
-นำเสนอความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก
-สืบค้นข้อมูล Reseach ความหมายของบรรจุภัณฑ์ทีททำ ความน่าสนใจ เอกลักษณ์
-ตั้งสมมติฐาน กลุ่มเป้าหมาย
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
-สรุปผลและร่วมนำเสนองาน ร่วมออกความคิดเห็น
-ต้นแบบ ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ และใส่ลายน้ำ
-สรุปและอ้างอิง

เวปออกแบบกราฟิกที่อาจารย์แนะนำ
http://lovepackage.com
http://www.thedieline.com

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่สอง


ชื่อเรื่อง : งานคือคะแนนวิชา arti3314 1-2554
งานมีอะไรบ้างในเทอมนี้
1. ทำความเข้าใจกับกติกาที่วางให้
- ติดตาม (follow) arti 3314 Blogspot.com
- สร้าง blog ที่ blogger.com โดยใช้ชื่อจริงตามด้วยสหัสวิชา Teerasak-arti3314
2. แปลงบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
3. งานกลุ่ม thaistar 2011 ส่งจริงภายใน 11 ส.ค. 2554 ที่กรมการส่งเสริมการส่งออก ดูรายละเียอดที่ http//:pdpddip.go.th/
4. เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ Work-Based learning

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์แรก


1. การใช้ Gmail ลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อให้เป็นระบบการสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประมวลผงกิจกรรมต่างๆ ใส่ชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดส่วนตัว (Account Setting) ตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2. ติดต่ออาจาร์ยผู้สอนผ่านทางอีเมลล์ ที่ prachid2009@gmail.com ผศ.ประชิด ทิณบุตร
3. ให้เปิดใช้งานบริการของ google ต่างๆ คือ

- Google Buzz ติดตามprachid2009@gmail.com และตามข่าวสารง่านต่างๆ
- Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
- Google Docs ฝึกการใช้งาน Documents และ Ms Share
- สร้าง Blogger
สร้างโดยใช้ชื่อจริงตามด้วยรหัสวิชา เช่น Teerasak-arti3314 และสรุปผลการเรียนรู้ในวิชาเป็นส่วนบุคคล ติดตามblog http://arti3314.blogspot.com/

- Issuu สมัครใช้บริการ ทดลองใช้และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบริการ
4. .ให้สมัครเป็นสมาชิก และเรียนในอีเลิร์นนิ่ง www.clarolinethai.info
- สมัครเรียนเป็นสมาชิกก่อน (ภาษาอังกฤษ)
- สมัครเรียนในวิชาที่เปิดสอน


Project Thaistar2011 ศึกษาและเตรียมข้อมูลสำหรับการประกวด บรรจุภัณฑ์ประจำปี2554 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าไปดูรายละเอียดที่ http://pdpd.dip.go.th/contest/detail.php?NewID=65
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...