วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่8-9

รายงานกลุ่ม


รายงานเดี่ยว


ในสัปกาห์ที่ 8 เป็นช่วงการสอบกลางภาคเรียน จึงหยุดเรียนเพราะเป็นประกาศสอบของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา ทางอาจารย์จึงให้สรุปและแก้ไขงานจัดสรุปเอกสารส่งใน issuu.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...