ส.2:สมมติฐาน


ส.2 สมมติฐาน (Resume)
โดยทั่วไปข้าวโพดอบกรอบมักจะอยู่ในรูปแบบของซองถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก และหยิบจับเล๊อะมือ จึงคิดรูปแบบการรับประทานแบบใหม่ โดยอยู่ในรูปแบบกล่องกระดาษ โดยทำข้าวโพดแปรรูปเป็นข้าวโพดแท่งรสนม ให้ขนาดไกล้เคียงกับกล่องที่จะทำ โดยมีขนาดที่พอดีคำแล้วพอดีมือ วิธีการรับประทานเพียงใช้นิ้วดันใต้กล่องขึ้น ขนมก็จะโผล่ขึ้นมาโดยไม่ต้องหยิบจับให้เล๊อะมือ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

แรงบัดาลใจ มาจากลิปสติกเพราะเวลาจะใช้งานก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้งานสะดวกไม่เล๊อะมือ จึงได้นำหลักการเลื่อนขึ้น-ลง มาปรับใช้กับขนมข้าวโพดหวานอบกรอบ โดยออกแบบกล่องให้มีขนาดเดียวกันกับขนมข้าวโพดอบกรอบแบบแท่ง เพียงแค่ใช้นิ้วดันขึ้นใต้กล่องขนมข้าวโพดอบกรอบแท่งก็จะเลื่อนขึ้นมา


Mood board

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...