วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ที่ 12

Final Project (Sweet corn)
ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี
สัปดาห์นี้ทางอาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้ให้นักศึกษาที่เรียนวิชา arti3314 ส่งงานออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน โดยให้หัวข้อ Sweet Corn Kanchanaburi โดยกระผม ได้ออกแบบกล่องขนมข้าวโพดอบกรอบ แบบแท่ง และทำเช้วสำหรับใส่กล่องขนมโดยมีกราฟฟิก logo และรูปข้าวโพดหวานติดอยู่
วิธีการกิน ใช้นิ้วดันด้านล่างของกล่อง แล้วขนมก็จะโผล่อขึ้นมา ทำให้ไม่เล๊อะมือ เป็นรูปแบบวิธีการกินแบบใหม่


ช่วงท้ายชั่วโมงอาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้ทำการสอนการใช้โปรแกรม Sketch up โดยสอนการออกแบบการทำขวดและกล่องและกราฟฟิกบนกล่อง

สาระการเรียนรู้ที่ 11

อาจารย์ได้ตรวจงานว่าใครได้ทำอะไรมาบ้าง กระผมได้ทำการออกแบบโลโก้ ข้าวโพดหวาน มาหลายๆรูปแบบ โดยการสร้างกราฟฟิกรูปทรงข้าวโพด ผสมกับฟ้อนท์ที่ดูแล้วมีความสนุกสนาน กับการใช้สีเหลืองและสีเขียว


อาจารย์ได้ลองให้นักศึกษาสร้างโครงสร้างกล่องจากรูปสเก็ตโดยใช้โปรแกรม Photo Shop และได้สอนวิธีการออกแบบแบบมืออาชีพ

สาระการเรียนรู้ที่ 10

Final Project (Sweet Corn)
อาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้แจงงานเกี่ยวกับ Final Project (Sweet Corn) เป็นรายบุคคล ตามขั้นตอน 3 ส. และมีกิจกรรมทำ workshop และเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

อาจารย์ได้นำเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน ที่ขึ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตา มาอธิบายแนวคิดในการออกแบบให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชานี้ฟัง ว่าควรจะคิดต่ออย่างไร และดัดแปลงให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างไร โดยอยู่ในขอบเขต Sweet corn จังหวัดกาญจนบุรี และทำตามขั้นตอน 3ส.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...