วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระเรการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3

งานพรีเซ็นข่าวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อาทิตย์ละ 3 คน
อ.ประชิด ได้สอบแนวการพรีเซ็นท์ และอธิบาย Idea ก่อนจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์
-แปลข่าวให้บอกชื่อโปรเจ็ค
-ต้องดูของประเทศไหน และ ใช้ภาษาให้ถูก
-spellchecker เช็คภาษาอังกฤษ พิมพ์ในช่องค้นหา
-grammar checker online แช็คแกรมม่าออนไลน์
www.sellchecker.net แปลภาษาอังกฤษ


Project ThaiStar Packaging Award 2011
-ตั้งชื่อกลุ่ม ออกแบบ Icon ของกลุ่ม
เริ่มต้น ร่างแบบ ตั้งชื่อไอเดียคร่าว ๆ ตีความ แนวความคิด
-บรรจุภัณฑ์คืออะไร บอกความหมาย
-นำเสนอความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก
-สืบค้นข้อมูล Reseach ความหมายของบรรจุภัณฑ์ทีททำ ความน่าสนใจ เอกลักษณ์
-ตั้งสมมติฐาน กลุ่มเป้าหมาย
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
-สรุปผลและร่วมนำเสนองาน ร่วมออกความคิดเห็น
-ต้นแบบ ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ และใส่ลายน้ำ
-สรุปและอ้างอิง

เวปออกแบบกราฟิกที่อาจารย์แนะนำ
http://lovepackage.com
http://www.thedieline.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...