วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ที่ 10

Final Project (Sweet Corn)
อาจารย์ประชิด ทิณบุต ได้แจงงานเกี่ยวกับ Final Project (Sweet Corn) เป็นรายบุคคล ตามขั้นตอน 3 ส. และมีกิจกรรมทำ workshop และเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

อาจารย์ได้นำเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน ที่ขึ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตา มาอธิบายแนวคิดในการออกแบบให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชานี้ฟัง ว่าควรจะคิดต่ออย่างไร และดัดแปลงให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างไร โดยอยู่ในขอบเขต Sweet corn จังหวัดกาญจนบุรี และทำตามขั้นตอน 3ส.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...