วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่8-9

รายงานกลุ่ม


รายงานเดี่ยว


ในสัปกาห์ที่ 8 เป็นช่วงการสอบกลางภาคเรียน จึงหยุดเรียนเพราะเป็นประกาศสอบของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา ทางอาจารย์จึงให้สรุปและแก้ไขงานจัดสรุปเอกสารส่งใน issuu.com

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 6-7
idiot ได้นำเสนอผลงาน ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ สบู่ถ่านไม้ไผ่ ในโครงการ Thaistar Packaging Award 2011 โดยใช้หลักการเรียนรู้ 3ส:3R Design Direction (ส1 สืบค้น ส2 สมมติฐาน ส3 สรุปผลงาน : R1 Research R2 Resume R3 Resuit) โดยใช้หน้าชั้นเรียน จำลองสถานที่การจัดแสดงผลงาน
สอบกลางภาค วิชา arti3314 เป็นการสอบออนไลน์ที่ Claeroline.info

สรุปผลการทำงาน เดี่ยว-กลุ่ม issuu.com/groups/packaging

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แปลบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราฟิก


Country: america

Category: บท ความงามสุขภาพ + ส่วนบุคคล
Description: We started Sir Richard’s from scratch in partnership with a venture capital firm. It is a for profit company that donates one condom in developing countries for every condom we sell in the U.S. The design is intended to be more appealing to consumers than the very pharmaceutical offerings currently on shelf. The condoms can currently be found at Paul Smith, Fred Segal, Viceroy, and Whole Foods with plans of expanding distribution in 2011.

แปลโดยตรงโดยใช้ google translate

ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

คำอธิบาย : เราเริ่มต้น Sir Richard ตั้งแต่เริ่มต้นในความร่วมมือกับ บริษัท ร่วมทุน มันเป็นกำไรให้กับ บริษัทที่บริจาคหนึ่งถุงยางอนามัยในประเทศกำลังพัฒนาสำหรับถุงยางอนามัยที่เราขายในสหรัฐอเมริกาการออกแบบที่มีวัตถุประสงค์ที่จะน่าสนใจมากขึ้นให้กับผู้บริโภคมากกว่าการเสนอขายยามากในปัจจุบันในการเก็บรักษาทุก ถุงยางอนามัยในขณะนี้สามารถพบได้ที่ Paul Smith, Fred Segal, อุปราชและอาหารทั้งหมดที่มีแผนของการกระจายขยายตัวในปี 2011สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่4-5ติดตามงานกลุาม ThaiStar 2011 เสนอผลงานตามขั้นตอน 3ส.
ส1 (Research)
ส2 (Resume)
ตามขั้นตอนตามวิธีการศึกษาเรียนรู้จากการทำงานจริง
ซึ่งในสัปดาห์ที่4 กลุ่ม idiot ออกไปรายงานเรื่องอกแบบบรรจุภัณฑ์สบู่ถ่านไม้ไผ่ แต่มีข้อที่จำต้องนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการที่ได้ระบุไวใน http://arti3314.blogspot.com และใน GoogleBuzz จึงนำมาปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการ ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ
  1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่าย
  2. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง
  3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย
  4. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
สัปดาห์ที่5 ทำออกมาก็ยังทำไม่ดีนัก จึงนำคำแนะนำของ อาจารย์ประชิด ทิณบุตร มาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปครับ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...